Individuel terapi

Måske oplever du i relationen til dig selv:

  • at ængstelighed overmander dig, så du bliver handlingslammet
  • at du fanges i triste tanker, der overvælder dig
  • at du retter en kritik imod dig selv, som spænder ben for dig og gør dig ked af det
  • at uhensigtsmæssige handlemønstre bliver ved med at gentage sig, selvom du forsøger at ændre det
  • at du har kropslige symptomer, som du ikke forstår
  • at du mangler overskud i din hverdag

Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, så kan individuel terapi være en god ide for dig.

Der er en vej videre – også for dig!

Sådan kan det foregå hos mig

Hvordan foregår individuel terapi hos mig?

Når du starter i individuel terapi hos mig, vil første samtale altid have karakter af at være afklarende. Du vil kunne bliver helt klar over, hvad du gerne vil have ud af forløbet med individuel terapi, og vi laver i fællesskab nogle mål, som du gerne vil opnå. Samtidigt vil du kunne mærke efter, om du oplever, at jeg er det rette match til at hjælpe dig videre.

I individuel terapi handler det for mig om at jeg hjælper dig med at opnå 2 ting, nemlig nye erkendelser og effektive strategier.

Erkendelse af, hvordan du er formet af din historie og de relationer, du har været i og er i. En erkendelse af mulige sammenhænge i det, der bøvler for dig. En forståelse for, hvordan det kan være, at du oplever at være et smerteligt sted i dit liv lige nu.

Med nye erkendelser følger også i min optik naturligt et behov for effektive strategier. Derfor er det væsentligt for mig i individuel terapi sammen med dig at gå på opdagelse i, hvordan de strategier, du hidtil har anvendt, ikke har været tilstrækkeligt brugbare. På denne måde kan vi i fællesskab finde mere konstruktive og dermed effektive strategier, så du kan håndtere dit liv på anden og bedre vis.

På denne måde vil du kunne tage nye skridt og opleve gradvist at få det bedre.

Klik her og læs mere om, hvornår det kan være godt at opsøge en god psykolog til individuel terapi 

Created by Psykolog | 24. august 2017 | Individuel terapi

Related Projects