Parterapi

Leder I efter parterapi hos psykolog i Midtjylland?

Lad mig hjælpe jer godt videre, så I bliver endnu stærkere sammen.

Måske oplever du i relationen til din partner:

  • at det er kompliceret og svært
  • at du savner nærhed og intimitet
  • at den anden har en grænseoverskridende adfærd overfor dig
  • at det er svært at sige fra og sætte grænser
  • at det ofte ender i konflikt
  • at du ikke kan skabe den kontakt og nærhed, som du ønsker
  • at det føles som om I er alt for langt væk fra hinanden
  • at konfliktniveauet er alt for højt
  • at du længes efter at opleve dig set og hørt af din partner

Parterapi kan være en måde at vende de konflikter I står i til mulighed for udvikling, vækst og forandring.

I parterapien kan I sammen lære en anden og mere givende måde at være sammen på. På den måde kan parterapi også være med til at forebygge nye konflikter.

Når I vælger at komme i parterapi hos mig, så er det hverken dig eller din partner, der er klient hos mig.

Det som vi i fællesskab fokuserer ind på er det samspilsmønster, der opstår imellem jer, når I er sammen. Det er det mønster, som opstår igen og igen, uanset hvor meget I forsøger at anstrenge jer for at tale anderledes sammen eller undgå at skændes.

Mønstret indeholder jeres adfærd, følelser, opfattelse af jer selv og den anden og de længsler, som I hver især har.

Når I bliver mere bevidst om det mønster, der er imellem jer, så kan I også bedre opdage, når I er på vej ind i det. Det giver en bedre mulighed for at stoppe op og vælge, hvordan du selv vil fortsætte.

Den første samtale:

I den første samtale hos mig skal vi sammen være undersøgende på, hvad der bringer jer i parterapi og hvor I ønsker at komme hen i jeres relation.

Det mest essentielle, som I skal have ud af terapien, er en oplevelse af at I flytter jer tættere på det mål I har.

Forløbet:

Et parterapeutisk forløb behøver ikke nødvendigvis at være langvarigt, men det vil være væsentligt at I til en start kommer jævnligt (hver uge/14.dag) for at I kan holde gejsten på processen. Når i tager hul på processen kan I opleve at det svære kommer til at fylde mere og derfor bliver det væsentligt at I får hjælp til at nedtrappe konfliktniveauet, så jeres kontakt kan genetableres.

I skal som minimum regne med en fælles opstartssamtale, 1 samtale med jer hver især (kan ligge på samme dag), 1 fælles samtale. Herefter aftaler vi løbende tider.

Hvis du længes efter en dybere og mere nær relation til din partner, så tag kontakt allerede i dag og book en tid.

Created by Psykolog | 24. august 2017 | Relationsfokuseret terapi