Hjælp mit barn har angst – Behandling af angst hos børn

mit barn har angst

Hjælp mit barn har angst!

Hvordan kan behandling af angst hos børn foregår hos mig?

Jeg tager udgangspunkt i et program baseret på det kliniske behandlingsprogram “Cool Kids” udviklet på et universitet i Australien.

Programmets formål er, at I som forældre klædes på, så I selv kan hjælpe jeres barn, når angsten viser sig.

Derfor er dette program et meget skånsomt program overfor jeres barn, idet han/hun ikke skal mødes med mig, som for barnet at se er en vildt fremmed. Det er jer, som jeres barn er tryg ved og har tillid til, som skal hjælpe jeres barn.

Jeres barn vil heller ikke få oplevelsen af, at der er “noget galt med mig, fordi jeg skal gå til psykolog”!

Endvidere er programmet også forebyggende i fht. tilbagefald, idet I selv lærer, hvordan I sammen med jeres barn kan håndtere angsten.

Angst er en helt almindelig følelse, som hjælper os med at overleve. Faktisk er angst det mest almindelige “problem” som børn i alle aldre kan berette om.

Hvordan viser angst sig?

Angst på virker børn på 3 måder, nemlig i tankerne, rent fysisk og i adfærden.

Måske oplever du, at dit barn i tankerne:

 • bekymrer sig
 • har mange ængstelige tanker
 • er optaget af alt det, der kan gå galt og det, der er farligt
 • udtrykker, at det er bange for at komme til skade, at andre skal komme til skade eller er bange for at andre skal grine af ham/hende

Måske oplever du, at dit barn rent fysisk mærker:

 • anspændthed i kroppen
 • ondt i hovedet, maven, kvalme, diarre eller træthed

Måske observere du, at dit barn i sin adfærd:

 • bliver stiv og ubevægelig
 • optræder febrilsk
 • vandrer hvileløst rundt
 • græder
 • klynger sig til jer som forældre
 • ryster over hele kroppen

Oveni disse nævnte måder, som angsten kan vise sig på, så vil dit barn også udviser en form for undgåelsesadfærd, dvs. at dit barn åbenlyst undgår skræmmende ting (f.eks. at gå ud med skraldeposen, når det er mørkt) eller på en mere tilsløret måde undgår det skræmmende (f.eks. at hjælpe til med musikken hele aftenen, så barnet undgår at tale med nogen). På denne måde kommer dit barn ikke til at få en erfaring med, at det skræmmende ikke var så farligt endda/kunne overvindes/udholdes og dermed opretholdes angsten.

Det er undgåelsesadfærden, der driver og opretholder angsten. Det er netop derfor, at behandling af angst hos børn har til hensigt at lære barnet at undlade at bruge undgåelsesadfærd.

Hvornår er dit barns angst “unormal”? Der er ingen angst, der er unormal – nogle former er bare mere intense og omfattende end andre.

Hvordan er forløbet sammensat?

På 8-10 uger kan du lære, hvordan du gradvist hjælper dit barn med at overvinde angsten. Vi tager udgangspunkt i konkret viden, aktiviteter for forældre og øvelser til barnet. Der medfølger et arbejdshæfte til de ugentlige angsthåndterings-sessioner, som du skal afsætte tid af til sammen med dit barn.

Første samtale, der er udover det 10 uger, er en afklarende samtale, hvor vi i fællesskab kredser os ind på, hvordan angsten viser sig, hvad I har forsøgt, hvordan det har virket eller ikke virket. I samtalen kan vi lærer hinanden bedre at kende, så I på et mere indformeret grundlag kan træffe beslutning om I vil gå videre i forløbet.

Forløbet foregår på den måde, at I som forældre mødes med mig hver uge for, at blive klædt på til jeres arbejde derhjemme med jeres barn.

Hvem er forløbet til?

Programmet er for forældre, der har børn i skolealderen.

Hvornår har du og dit barn brug for hjælp til at overvinde angsten? Kort sagt: der hvor angsten hæmmer dit barns udfoldelse i en sådan grad, at dit barn ville have gavn af at lære at overvinde den!

Hvad kræver det at indgå i forløbet?

 • Du skal som forælder være indstillet på at afsætte tid og energi til at hjælpe dit barn med at lære, hvordan han/hun kan håndtere angsten. Det svarer til den indsats, det ville kræve, hvis du f.eks. skulle lære dit barn at spille klaver.
 • Du skal være sikker på, at dit barn er indstillet på at afsætte tid til at gennemføre programmet.
 • Det er godt at I som forældre er sammen om at hjælpe barnet i løbet af programmet
 • Der skal helst afsættes et bestemt tidspunkt hver uge, hvor du og dit barn gennemgår en session i angsthåndtering (ca. ½-1 hel time)
 • I skal være forberedte på at bruge ekstra tid uden for de planlagte arbejdssessioner med barnet på at øve færdigheder og repetere nøglepunkter.

Vidste du, at over 60% af de børn, der gennemførte programmet, slap af med deres angstdiagnose, hvis forældrene sideløbende fik hjælpe fra en terapeut?

Jeres investering:

 • Første session (1½ time): kr. 1.350
 • Efterfølgende sessioner (50 min.): kr 950
 • Bog: Hjælp dit ængstelige barn: kr. 299
 • Opgavehæfte: kr. 150

I er velkomne til at booke en afklarende samtale hos mig, hvis I er i tvivl om jeres barn har angst, om det er behandlingskrævende eller om forløbet er noget for jer. En afklarende samtale (50 min.) koster kr. 450 (under halv pris).