Priser

Priser 2019

Individuel terapi med henvisning fra læge (50 min.): 845 kr

Forældrerådgivning (1 pers. – 50 min.)995 kr.

Forældrerådgivning (2 pers. – 1½ time): 1.495 kr.

Hvis du er medlem af sygeforsikringen “danmark”, kan der ydes tilskud på op til 300 kr. pr. samtale.

Læs om forskellige muligheder for at få tilskud til behandlingen her