Jeg tilbyder

Som psykolog i Midtjylland tilbyder jeg individuel terapi, forældrerådgivning og parterapi med det overordnede sigte at bedre dine relationer til dine nærmeste og til dig selv.

Vi mennesker er født til at indgå i relationer, og derfor klarer vi os simpelthen ikke alene. Vi er afhængige af at indgå i varme og nærende relationer, der giver tryghed og nærhed.

Derfor er det også ekstremt smertefuldt, hvis vi i vores relationer til vores nærmeste oplever, at det er svært og konfliktfyldt. Det kan være, at der I jeres familie er et alt for højt konfliktniveau. At du oplever, at I skælder for meget ud uden effekt. At I er uenige om retningen i jeres familie.

Det kan også være, at du oplever, at den måde, du selv er blevet mødt på som barn, bliver den måde, du møder dig selv og dine nærmeste på. Også selv om du igen og igen har besluttet at NU skal det være anderledes. Du kommer til at gentage et mønster, som du ikke oplever at kunne kontrollere.

I individuel terapi arbejder jeg især med:

  • lavt selvværd
  • høj selvkritik
  • perfektionisme
  • angst
  • depression
  • udbrændthed
  • stress

Min tilgang i individuel terapi tilpasses den problemstilling, du kommer med.

Jeg arbejder især ud fra compassionfokuseret terapi og ACT (Acceptance and commitment therapy), som er en del af tredie generations kognitiv terapi.

Læs mere om mine metoder her: https://medhinanden.dk/metoder-psykolog/


Forældrerådgivning:

psykolog i midtjylland
Børnepsykolog – sådan arbejder jeg

Som børnepsykolog tager jeg i forældrerådgivning altid udgangspunkt i denne sætning:

Børn gør det godt, hvis de kan. Hvis dit barn ikke “gør det godt” eller “opfører sig ordentligt”, så er det fordi han/hun ikke kan.

Jeg kan sammen med jer lede efter de manglende færdigheder og uløste problemer, der driver adfærden.

På den måde kan vi i fællesskab finde ideer til tilgange, der kan udvikle færdigheder og løse problemer.

Jeg tror på, at adfærdsmæssige problemer i langt de fleste tilfælde bedst løses af jer som forældre. Derfor er det sjældent, at jeg taler med jeres barn.

Jeg arbejder ud fra en tænkning om, at I kender jeres barn bedst, og at I indtil nu har gjort det bedste, I kunne. I mangler dog mere effektive og brugbare redskaber, der giver jeg mulighed for at hjælpe jeres barn. Jeg kan tilbyde jer disse redskaber.

Læs mere om, hvordan jeg arbejder som børnepsykolog og mine værdier her: https://medhinanden.dk/boernepsykolog-i-ry-midtjylland/


Parterapi:

relationsfokuseret terapi

“Bare han ville holde op med at…..!”

“Hun presser mig altid…”

“Jeg har sagt det tusind gange, men han VIL åbenbart ikke ændre….!”

“Hun snakker så meget, at jeg er lige ved at…..”

Hvis I kan genkende sådanne tanker, så er parterapi en god måde at lære jer selv og hinanden bedre at kende, så I kan bryde ud af de destruktive mønstre, som gentager sig imellem jer.

Jeg tilbyder parterapi ud fra en mentaliseringsfokuseret parterapi, hvor det netop er det mønster, der opstår imellem jer, som I skal lære at genkende for dernæst at kunne forstå, hvad der driver jer hver især. 

På den måde kan I nå at stoppe op og tænke over, hvordan I vil respondere på den anden. I vil kunne blive gode til at se hinanden med de behov i hver især har. På den måde vil I kunne arbejde på at skabe en tæt og stærk relation baseret på anerkendelse, respekt og nærhed.

Læs mere om mentaliseringsfokuseret parterapi her: https://medhinanden.dk/mentaliseringsbaseret-parterapi/


Jeg tilbyder workshops og foredrag:

“Sådan skaber du mere ro og samarbejde i hverdagen” er både et foredrag og en workshop med fokus på mere effektiv konflikthåndtering i børnefamilien.

Foredrag og workshops

Online terapi:

Jeg tilbyder også online-produkter, som baserer sig på hjælp til selvhjælp. Online produkter er ikke terapi men undervisning.

Online workshop og webinar