Mentaliseringsbaseret parterapi

mentaliseringsbaseret parterapi

”Hvorfor ryger vi igen og igen i de samme opslidende konflikter?”

”Jeg føler slet ikke, at min partner forstår mig”

”Det virker som om, at lige meget hvad vi forsøger, så sidder vi fast i diskussioner og uenigheder”

Mentaliseringsbaseret parterapi – hvad er det?

I den mentaliseringsbaserede parterapi er det hverken dig eller din partner, der er i terapi, men derimod det mønster, der opstår i jeres samspil, som jeg kan hjælpe jer med at opdage og i fællesskab tage jer af.

Mentalisering handler om at kunne se den anden indefra. At kunne se at den andens adfærd lige som ens egen er drevet af tanker, følelser, ønsker, behov og intentioner.

Vi har, når kvaliteten af vores mentaliseringsevne er god, fordi vi føler os trygge og i sikkerhed, en mulighed for en realistisk vurdering af os selv og den anden. Vi ser den anden med nærvær, anerkendelse og indføling!

I Mentaliseringsbaseret parterapi tager vi udgangspunkt i vores menneskelige sinds automatiske reaktioner. Det er disse reaktioner, som optræder, når vi oplever os truede eller i fare.

Når vi er trusselsaktiverede reagerer vi ofte uden omtanke for den anden, fordi vi er i vores følelsers vold. Her kan tilliden imellem og lide et knæk, kontakten brydes og vi efterlades med en oplevelse af at være alene.

Derfor handler det i mentaliseringsbaseret parterapi om at lære disse reaktioner at kende, især fordi det er, når disse reaktioner går i gang, at vores evne til mentalisering nedsættes. Det er derfor, vi ofte kommer til at sige og gøre ting, som vi bagefter, når vi er kølet ned igen, fortryder, at vi sagde eller gjorde.

Den Anerkendende Dialog:

Metoden som vi tager udgangspunkt i er den særlig dialogform, nemlig ”Den Anerkendende Dialog”.

Den anerkendende dialog indeholder 3 elementer, nemlig spejling, anerkendelse og indføling. Nå, vi oplever, at vores partner er anerkendende i dialogen, vil vi føle os lyttede til og værdsatte, som dem vi er.

Dette skaber følelsen af sammenhørighed og nærvær.

Formålet med mentaliseringsbaseret parterapi:

Så formålet med mentaliseringsbaseret parterapi er, at I lærer at foretage et gearskifte, når de stærke følelser viser sig og jeres samspilsmønstret går i gang.

På den måde behøver en uenighed ikke ende i konflikt, der bringer jeg længere væk fra hinanden, men kan give anledning til, at I bliver nysgerrig på den andens verden.

Dermed er muligheden for, at kontakten opretholdes tilstede, og I vil opleve nærværet imellem jer.