Forældrerådgivning

Forældrerådgivning

Der findes intet mere smerteligt end at skændes og diskutere med den, vi har valgt at få børn sammen med. Det var jo slet ikke det, vi håbede på, da vi valgte at stifte familie sammen.

Det dræner os for energi. Stjæler vores lyst og glæde. Giver os tanker om at det nok var bedre, hvis vi boede hver for sig.

Som mor og far ser vi ofte med forskellige øjne på en given problemstilling. Det er helt naturligt, men der er en stor risiko for, at vi kommer til at bekrige hinanden.

Forældrerådgivning kan være en god ide, hvis I igen og igen støder på hinandens forskelligheder i rollen som mor og far.

Hvis I igen og igen kommer til at sidde fast i et ukonstruktivt mønster af bebrejdelse, tvivl, skænderier og fortvivlelse.

Det er helt naturligt at komme i tvivl om flere ting, når vi er forældre: 

  • Udvikler mit barn sig i den rigtige retning? 
  • Er det en normal adfærd mit barn har?  
  • Gør jeg det rigtige for at møde mit barn, der hvor det er?  
  • Hvad er den rigtige måde at håndtere f.eks. vredesudbrud eller ængstelighed? 
  • Er mit barn for vild? 
  • Hvorfor har mit barn så megen uro i tanker og krop?  
  • Har mit barn en diagnose?  

Hvordan foregår et forløb hos mig med forældrerådgivning?  

I den første samtale skal vi lave en afklaring af, hvad I ønsker at arbejde med, og hvordan jeg kan hjælpe jer.  

I den første samtale vil jeg stille jer en række spørgsmål rundt om den givne problemstilling.

Vi skal også opstille et mål I ønsker at arbejde henimod.