Metoder

metoder psykolog

Du opsøger mig som psykolog, fordi du er et sted i dit liv, hvor alt ikke er, som det kunne være.

Det er herefter min fineste opgave i fællesskab med dig at finde ud af hvilken problemstilling, du gerne vil arbejde med.

Jeg kan hjælpe dig med at se sammenhænge og dynamikker, der opretholder det ubehag, du oplever i din hverdag.

Vi skal også sammen finde ud af, hvor du gerne vil bevæge dig hen i dit liv.

Dernæst handler det om i samarbejde med dig at undersøge, hvad der kunne være mest hjælpsomt i den givne problemstilling.

Første samtale:

Den første samtale hos mig har altid en afklarende karakter, hvor vi i fællesskab vil finde dit fokus for det kommende forløb.

Jeg vil spørge ind til, hvad der bringer dig i terapi lige nu i dit liv, hvilke forventninger du har til forløbet, og hvilke håb du har for dig selv, dit liv og din fremtid.

Jeg justerer mine metoder, så de er mest hensigtsmæssig i forhold til den problemstilling, du gerne vil arbejde med.

Jeg lægger vægt på, at du oplever dig mødt der, hvor du er i dit liv. Jeg vil møde dig med empati, positiv opmærksomhed og anerkende, at du indtil nu har gjort det bedste, du kunne for at håndtere dit liv og dine udfordringer.

Det er essentielt, at du, uanset den metode jeg anvender, oplever, at kemien imellem os er god og at du har tillid til mig. Derfor er min invitation altid, at vi åbent taler om ting, der måtte opstå i det terapeutiske rum.

Det allermest vigtige, når du vælger at komme i terapi hos mig er mødet imellem os.

Måske har du tidligere opsøgt hjælp, men ikke oplevet, at det har hjulpet i tilstrækkelig grad?

Det bliver vigtigt, at vi får talt om dine eventuelle tidligere erfaringer, så vi ikke kommer til at gentage det, der ikke virkede.

Metoder:

Jeg er i den individuelle terapi inspireret af flere forskellige tækninger og metoder indenfor psykologien:

  • Compassionfokuseret terapi
  • Kognitiv adfærdsterapi
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
  • Emotionsfokuseret terapi
  • Psykodymanisk terapi
  • Mindfulness

I forældrerådgivning er jeg især inspireret af:

  • Low arousal metoden
  • Samarbejdsbaseret problemløsning
  • Systemisk tænkning
  • Narrativ terapi

Fagligt er jeg generelt meget optaget af at være opdateret på den seneste teori, forskning og metoder, derfor er jeg løbende på efteruddannelse og deltager ofte i kurser.

Ligeledes modtager jeg løbende supervision for at få sparring og inspiration til mit daglige arbejde.