Compassionfokuseret terapi

compassionfokuseret terapi

Compassionfokuseret terapi (CFT), der er udviklet af den britiske kliniske psykolog Paul Gilbert, er en metode til at opnå en større tilfredshed med dig selv og dit liv.

Compassion defineres som din evne til at være sensitiv overfor din egen og andres lidelse med henblik på at lindre din egen og andres lidelse.

Compassion indeholder egenskaber som sympati, empati, sensitivitet, tolerance overfor andres og eget ubehag, at være ikke-dømmende og at have andre og egen lidelse på sinde. Det forudsætter, at du udvikler færdigheder til at være bevidst opmærksom, at du bruger din evne til at ræsonnere og evner at føle og sanse både det, der sker indeni dig og omkring dig.

CFT integrerer metoder fra kognitiv adfærdsterapi med viden fra evolutionær psykologi, social psykologi, udviklingspsykologi, neurovidenskab og tænkning fra buddhistisk psykologi.

Compassionfokuseret terapi er gavnlig for dig, der har været udsat for omsorgssvigt, et stort forventningspres eller kritik fra dine primære omsorgspersoner. Som følge heraf oplever du skam, selvkritik, vrede og/eller angst.

Du kan i CFT lære at skabe en balance i dit følelsessystem, så du ikke overvældes af dine følelser, men således at du kan tage dig af de følelser, du oplever med kærlig venlighed og compassion.

De menneskelige livsvilkår:

Compassion kan lære dig at håndtere de menneskelige vilkår, som vi alle støder ind i fra tid til anden.

”Vi rammes alle før eller siden af tab. Mennesker oplever svigt og traumatiske begivenheder. Vi har brug for varme, venlighed og omsorg for at trives og udvikle os…. Når livet er svært, har vi brug for venlighed og omsorg fremfor kritik og afvisning” (fra forordet i bogen: Compassion Fokuseret Terapi af Christina Schlander, 2015).

Når vi som mennesker rammes af livet, af vores egen oplevelse af utilstrækkelighed og vurderer, at vi burde have handlet anderledes, så falder det mange af os naturligt at rette en hård kritik imod os selv. Sådan er vores hjerner, men selvkritik er en modsætning til venlighed og dermed at udvise compassion overfor dig selv.

Træningen:

I terapien trænes evnen til at udvise compassion både overfor dig selv og andre. I træningen hjælpes du til at transformere problematiske mønstre i din tænkning og i dine følelser relaterede til angst, vrede, skam og selvkritik.

CFT er en oplevelsesorienteret terapi, hvor man ikke blot søger at tale om det svære, men søger at opleve det, der udfordrer i den trygge terapeutiske relation.

Træningsmetoderne i CFT er baseret på hjernens design og tager udgangspunkt i forståelsen af, hvordan vores menneskelige sind organiseres og fungerer. Der anvendes mindfulness, åndedrætsøvelser, meditation og visualisering.