Mistrivsel i folkeskolen – sådan kan jeg hjælpe jer videre

mistrivsel i folkeskolen

Du er ikke alene, hvis du oplever, at dit barn er i mistrivsel i folkeskolen. En helt ny rapport peger på, at 24% af elever i folkeskolen mistrives i en sådan grad, at de har brug for særlig støtte til at trives bedre og få mere ud af undervisningen.

Du oplever måske, at dit barn:

 • er udsat for mobning
 • ikke får den relevante faglig støtte
 • ikke er med i det sociale fællesskab
 • udviser en voldsom og grænseoverskridende adfærd
 • er bagud fagligt
 • har ondt i maven og hovedet relateret til opstart i skole efter weekend/ferie
 • er blevet mere indelukket og tilbagetrukken, end det plejer at være
 • reagerer voldsomt hjemme efter endt skoledag
 • bruger for mange kræfter på at følge med i skolen
 • har mistet troen på sig selv og egne præstationer
 • har udfordringer med at rette sin opmærksomhed imod undervisningen
 • har megen uro i kroppen, der forstyrrer og påvirker indlæringen
 • ikke udfordres tilstrækkeligt fagligt og derfor har en forstyrrende adfærd

Som forældre ønsker vi det allerbedste for vores børn. Det er vores fornemmeste opgave at tage godt vare på vores børn, så de udvikler sig i en fysiske og psykisk sund retning.

Derfor er det meget smerteligt, når vores barn er i mistrivsel i folkeskolen. Oveni dette kan vi også nemt ryge i en følelse af magtesløshed, fordi vi jo ikke er tilstede i skolen. Dermed kan vi heller ikke tage ansvar for det, der foregår.

Det, der bliver afgørende, er, at vi som forældre får en fornemmelse af, at vores barns mistrivsel i folkeskolen bliver taget alvorligt, og at der bliver gjort forskellige forsøg på at håndtere og bedre mistrivslen.

Hvis det lykkes at skabe et godt skole-hjem samarbejde omkring det, der udfordrer, og som ligger til grund for mistrivsel i folkeskolen, så oplever vi os hørte, og vi kan tage det ansvar, der er vores for at hjælpe vores barn.

På den måde kan vi indgå i en god og konstruktiv dialog om, hvilken støtte der vil kunne afhjælpe den mistrivsel i folkeskolen, som vores barn er i.

mistrivsel i folkeskolen

Hvordan vendes mistrivsel i folkeskolen til trivsel og læring?

Jeg har siden marts 2009 arbejdet som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor min opgave bl.a. har været at hjælpe med at etablere denne gode og konstruktive dialog. Derfor ved jeg også erfaringsmæssigt, at det ikke altid er lige let at skabe de gode rammer omkring et barn i udfordringer.

I min rådgivning tager jeg altid udgangpunkt i en holdning om, at “børn gør det godt, hvis de kan”.

Hvis dit barn “ikke gør det godt” og oplever mistrivsel i folkeskolen, så er det, fordi der stilles krav, som dit barn ikke har mulighed for at leve op til. Der kan være et uløst problem, der bøvler, og der kan være færdigheder, der endnu ikke er udviklede. Det afgørende bliver de øjne, hvormed både I som forældre og lærere i skolen, ser barnet.

Det kan være meget nemt at komme til at tænke om et barn, der er i mistrivsel i folkeskolen, at det er, fordi det ikke VIL.

Når vi har den holdning, at barnet ikke vil, får vi trang til at sige “tag dig sammen”. Vi tænker, at det må være, fordi barnet er dovent eller ugideligt. Vi kommer til at dømme og skælde ud. Det ender i frustration og skyldfølelse, både hos forældre og barnet.

Hvis vi derimod har den holdning om, at vores barn ikke KAN lige nu, så medfører det, at vi bliver mere nysgerrig på, hvordan vi så kan hjælp vores barn til at kunne. På den måde kan vi opdage, hvad der blokerer, og dermed hindrer vores barn i at gøre det godt. På den måde kan vi støtte og dermed styrke vores barn i at udvikle de færdigheder, som det endnu ikke har udviklet.

Så første skridt er at skifte perspektiv på jeres barns adfærd. Er det nemt at skifte “vil ikke” ud med “kan ikke”? Nej!

Gør det en stor forskel i jeres måde at forstå og gå til jeres barn på? Ja!

Gør disse 3 ting:

Så når dit barn er i mistrivsel i folkeskolen, så er der 3 ting, I kan gøre, for at vende mistrivsel til trivsel og læring:

 • Find stressorer og reducer dem
 • Find umødte behov og mød dem
 • Find manglende færdigheder og hjælp dit barn med at udvikle dem

mistrivsel i folkeskolen

Sådan kan jeg hjælpe jer videre:

Jeg kan qua min erfaring som børnepsykolog og viden omkring folkeskolen indefra hjælpe jer med følgende:

 • Jeg kan rådgive jer som forældre direkte omkring jeres barns, der er i mistrivsel i folkeskolen. Hvad kan I stille op derhjemme? Hvordan kan I tage initiativ til den gode dialog med skolen? Hvordan hjælper I bedst jeres barn, så I ikke kommer til at overse eller forstærke noget?
 • Jeg kan give jer en “second opinion” på en pædagogisk psykologisk vurdering lavet af jeres barn, dels i fht. selve vurderingen, men også af de foreslåede tiltag. Er vurderingen tilstrækkelig fyldestgørende, eller kan der foreslås yderligere vurdering eller pædagogiske tiltag?
 • Jeg kan rådgive jer som forældre om, hvordan I bedst kan håndtere det, hvis skole-hjem samarbejdet er svært eller måske endda helt er brudt sammen.

Kontakt mig, og lad os få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer og jeres barn godt videre fra mistrivsel til trivsel og læring:Kilder: