Psykolog med fokus på selvværd

Når du har et godt selvværd føler du dig okay, som det menneske du er. Selvværd er et udtryk for den opfattelse, vi har af os selv og den værdi, vi tillægger os selv. Et godt selvværd er først og fremmest en central brik i at kunne give udtryk for, hvem du er som person, men derudover er en sund følelse af selvværd også afgørende for, at du kan præstere i livets forskellige henseender.

Mange mennesker har et lavt selvværd, der hæmmer og hindrer at livet udfoldes i dets fulde potentiale. Det er de færreste, som åbner op og deler det med andre, fordi det er sårbart at vedkende sig dette. Det betyder, at manglende tro på sig selv og sit eget værd er et langt mere udbredt problem, end de fleste er klar over.

Heldigvis er selvværd en størrelse, der er mulig at arbejde med og med en psykolog med fokus på selvværd, kan du få hjælp til at påvirke dit selvværd i en positiv retning.

Kendetegn for lavt selvværd

Lavt selvværd er en indre følelse, og til trods for at mange mennesker lider af lavt selvværd, er det aldrig entydigt, hvordan dette selvbillede kommer til udtryk.

Nedenfor giver jeg, som psykolog med stor viden om selvværd, dig et indblik i fem hyppige tegn på lavt selvværd:

  1. Du bruger meget tid på at tænke over, hvad andre mennesker tænker om dig
  2. Du føler dig ikke god nok
  3. Du bliver usikker, når du indgår i sociale sammenhænge
  4. Du er meget selvkritisk
  5. Du har svært ved at træffe beslutninger

Hvorfor får du lavt selvværd?

Det er helt naturligt, at vi alle indimellem befinder os i situationer, hvor vi bliver usikre eller tvivler på os selv. Sådanne oplevelser kan være med til at udvikle os, hvis du har gode strategier til at håndtere dem. Når dit selvværd er lavt vil dine tanker omkring dig selv og din indre vurdering konstant Psykolog Selvværdstyre dig og dermed påvirker de fleste af dine handlinger. På den måde kan du opleve at sidde fast i en negativ selvopretholdende cirkel, hvor du oplever ikke at slå til. Dette medfører, at du vurderer dig selv kritisk, og du får det endnu dårligere.

Som psykolog med erfaring med selvværd ved jeg, at de negative tanker, du har om dig selv, i nogle tilfælde kan skyldes, at du har haft en depression eller angst, mens lavt selvværd i andre tilfælde bunder i mange års vedligeholdelse af negative tanker, hvorfor tankerne nu optræder som automatiske reaktioner. Måske lægger du endda slet ikke mærke til, at du tænker negativt og kritisk om dig selv?

Sådan kan en psykolog arbejde med dit selvværd

Som psykolog med fokus på selvværd, ønsker jeg at hjælpe personer, som lider af lavt selvværd i forskellig udstrækning.

Første skridt på vejen mod et forbedret selvværd er at genkende samt udfordre netop din negative og selvkritiske grundholdning for derefter at synliggøre og ikke mindst bevidstgøre dig om alle dine positive egenskaber.

Du vil med en psykolog med fokus på lavt selvværd også blive trænet i at acceptere dine personlige svagheder og styrker. På denne måde vil du blive bedre til at håndtere negative oplevelser, idet din positivt forstærkede grundholdning vil kunne give dig bekræftelse i de udfordringer, du møder.