Om

Jeg tilbyder individuel terapi til unge og voksne samt psykologisk rådgivning til forældre om relationer, børn og familie, især konflikthåndtering ud fra low arousal metoden og samarbejdsbaseret problemløsning.

Jeg har startet “Med hinanden”, fordi jeg ønsker at hjælpe mennesker med at skabe stærke relationer til sig selv og deres nærmeste.

Når vi indgår i gode, sunde og nærende relationer, vil vi opleve os set, hørt og forsøgt forstået, hvilket i min optik er essentielt for udvikling af og opretholdelse af mental sundhed.

“Med hinanden” er jeres psykolog ved Skanderborg
– en relations- og børnepsykologisk praksis med klinik i Ry Sundhedshus.

Jeg hedder Anne (født 1976) og er uddannet cand. psych fra Aarhus Universitet i september 2008.

Du kan læse mere om min erfaring her: https://medhinanden.dk/cv/

Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn i marts 2014. Det betyder, at jeg har gennemgået en 2 årige praktisk efteruddannelse, hvor jeg har modtaget både intern og ekstern supervision på mit arbejde.

Jeg modtager fortsat jævnligt super vision og går også i egenterapi – begge dele, så jeg kan yde den mest optimale og effektiv behandling til dig.


En essentiel værdi:

I min praksis tager jeg altid udgangspunkt i, at mennesker gør det godt, hvis de kan. Det gælder for både børn, unge og voksne.

Når vi “ikke gør det godt”, er det fordi vi endnu ikke har lært at gøre noget mere hensigtsmæssigt. Vi kapres af vores lumske hjerne og kommer nemt i vores følelsers vold. Det gælder for alle mennesker.

Vi kæmper alle med de midler, vi har til rådighed på et givent tidspunkt, også selv om vores måder viser sig uhensigtsmæssige.

psykolog ved Skanderborg

Omdrejningspunktet i mit arbejde handler om, at du kommer til at opleve en større indre handlefrihed ved, at du bliver bevidst om dit menneskelige sind. Med en øget bevidsthed følger det rum, hvor du kan vælge, hvordan du vil håndtere de følelses- og handlemæssige impulser, der opstår i dit sind.

Det handler derfor IKKE om at tage sig sammen, men om at lære at tage sig af det, der er.