Børn gør det, der giver giver mest mening i situationen.

08september

Børn gør det, der giver giver mest mening i situationen.

Posted by - Psykolog

børn gør det, der giver mest mening i situationen

Alle mennesker gør det, der giver mest mening i en given situation.

Dine børn gør også det, der for DEM giver mest mening i en situation. Men nogle gange kan det for os forældre være vanskeligt at få øje på meningen bag en bestemt handling.

Når vi ikke forstår en given handling, kan det være nemt at komme til at tilskrive barnet en negativ intention. F.eks. at dit barn er ulydig, driller, provokerer, bare ikke vil høre efter… Hvilket med al sandsynlighed vil være med til at eskalere situationen.

Hvis dette lyder bekendt, så hæng på…

Et eksempel fra hverdagen…

“Amalie og hendes far, Anders, er på vej hjem fra børnehave. De har travlt og tager derfor den udgang, der vender ud mod gaden, hvor Anders har parkeret bilen, i stedet for hoveddøren. Lige udenfor døren er der en vandpyt, som er næsten 10 centimeter dyb og fuld af vand. Ligesom mange andre børn elsker Amalie at plaske i vand, så hun springer lige ud i pytten og hopper, så vandet sprøjter.
“Nej,” råber Anders, da han ser Amalie i vandpytten. “Du har jo ikke gummistøvler på! Hvor mange gange skal jeg sige til dig, at du ikke må hoppe i vandpytter, når du ikke har gummistøvler på?” (Hejlskov & Wiman, 2016, p.38).

Amalie gør, som hun gør, fordi det er sjovt at hoppe i vandpytten. Hun kan endnu ikke se den logiske årsagssammenhæng i situationen, nemlig at hun ikke har gummistøvler på, og derfor bliver våd.

Mange af de konflikter, vi oplever med vores børn, sker, når både vi og vore børn er stressede og ikke kan overskue konsekvenserne af vores handlinger.
I en sådan situation giver det altså ikke mening at bruge en strategi, som Anders i eksemplet, hvor han forsøger, at aktivere Amalies endnu udviklede evne til at forstå årsags-virknings sammenhæng.

What to do?

Som en naturlig konsekvens af princippet, må vi antage, at jo mere mening en situation giver for dit barn – jo letter vil det være for dit barn at gøre det, der forventes.

For at skabe mere mening og dermed samarbejde og ro hos dit barn i hverdagen, kan du gøre følgende:

– kigge på de fysiske rammer: er der ro eller kaos her? F.eks. faste pladser ved spisebordet, kører radioen for fuld hammer sammen med et tændt tv?

– hvor forudsigelig er dagen? Mange børn kan, hvis de har overblik, bedre være i ro. Du kan f.eks. give dit barn overblik ved at lave en simpel dagsplan.

Så overordnet set handler det om, hvilken mening du tilskriver dit barns adfærd i en given situation. Næste gang dit barn ikke gør, som du forventer, så prøv at se på, om der for dit barn er en tydelig mening med det, han/hun skal gøre.

Hvis ikke, så skab en mening, der giver mening 🙂