Børn lærer ingenting af at mislykkes

08september

Børn lærer ingenting af at mislykkes

Posted by - Psykolog

boern-laerer-ingenting-af-at-mislykkesOverskriften er et af principperne i low arousal metoden. Low arousal metoden er et effektivt redskab til at håndtere og reducere konflikter og vredesudbrud hos dit barn. Metoden lægger op til, at dit barn gør det bedste, det kan i en given situation.

Hvis dit barn ikke gør det, som du forventer, må du som voksen kigge på omkringliggende faktorer, f.eks. om det krav, du har stillet er for langt fra det, som dit barn faktisk magter. Ansvaret ligger alene hos dig som forælder i forhold til at forebygge, at en lignende situation opstår en anden gang.

Min oplevelse er, at nogle forældre kan komme til at tænke: “Jamen, skal hun da ikke bare høre efter, når jeg nu har sagt det?”

Og jo, det er vores opgave som forældre at hjælpe vore børn til at kunne modtage et krav og efterfølge det. Spørgsmålet er, hvordan du bedst lærer dit barn “at opføre sig ordentligt”?

Princippet om, at Børn lærer ingenting af at mislykkes bygger på neuropsykologisk forskning, der peger på, at børn under 11 år lærer af at lykkes (du kan læse mere om forskningen her: “Rabalder i børnefamilien” af Hejlskov & Wiman, 2016).

Teorien er, at vi lærer af afvigelser fra det normale. Når børn er små mislykkes de hele tiden, hvorfor det er det almindelige for dem – tænk bare på det helt lille barn, der er ved at lære at gå. De falder hele tiden, men rejser sig op igen og igen. Pludseligt er der noget, der lykkes: det lille barn formår at holde balancen, selvom det er lige ved at falde. Derfor lærer små børn af, at noget faktisk lykkes for dem, fordi det er en afvigelse fra normalen.

Det betyder i praksis, at en irettesættelse af et barn under 11 år ikke vil have den effekt, du ønsker, nemlig at barnet så lærer at lade være med den uønskede adfærd.

Et helt konkret og effektivt redskab er derimod, at du fortæller dit barn, hvordan det kan gøre næste gang for at lykkes.

Når du så kan se, at dit barn faktisk forsøger at gøre, som du har foreslået, så kan du understøtte dit barn ved at rose indsatsen. Prøv at have fokus på det, der lykkes, selvom der også samtidigt er ting, der endnu ikke lykkes for dit barn.

Du kan f.eks. sige: Jeg kan se, at det er lidt svært lige nu – godt, at du bliver ved med at prøve. Når du øver dig, bliver du langsomt bedre”.

“Jo mere det går galt for en, jo mindre lærer man af det. Det indebærer at indvendiger som “hvis vi tilpasser os for meget, lærer barnet ingenting” og “hvordan skal barnet kalre sig i den virkelige verden, hvis vi tilpasser os for meget?” ikke gælder. Man bliver ikke bedre til at klare sig som voksen af, at det meste går galt, når man er barn” (Hejlskov&Wiman, 2016, p.66).

Det betyder i praksis, at din fornemmeste opgave som mor eller far er at hjælpe dit barn til at lykkes – og det er faktisk også det sjoveste 🙂