Mere nærhed – mindre stress

10juni

Mere nærhed – mindre stress

Posted by - Psykolog

I den seneste tid har jeg taget min egen medicin… Jeg har forsøgt at opnå mere nærhed og mindre stress.

Jeg har øvet mig på at fokusere min opmærksomhed på at være tilstede, når der er kommet en kærlighedserklæring min vej… når der kommer en krammer flyvende, som vi plejer at kalde det, når der er små eller store arme, der stormer imod en, tager fat og omslutter helt.

mere nærhed

Jeg har haft opmærksomhed på at tage kærligheden ind, når den viser sig. For den viser sig – det er bare alt for ofte, at vi er optaget af alt det, der skal ordnes, planlægges og fikses. 

Hvad stjæler nærhed?

Alt for ofte haster vi afsted i vores liv optaget af analyser af enten det, der var eller bekymringer om det, der kommer. Når vi er i denne sindstilstand vil vi være enten meget fokuseret på at undgå ubehageligheder eller være optaget af alt det, du synes, du skal opnå.

Og sådan bliver vi nemt fanget i vores eget sind.

Vores hjerne svinger imellem at være i drive, hvor vi er fokuserede på at præstere og yde, at forfølge og opnå mål til at svinge over i at undgå ting, vi opfatter som trusler. Når vi oplever os truede (og det behøver ikke være reelle ydre farer, men kan være vores egen indre forestilling), vil det aktivere en række følelsestilstande med et tilhørnede handleberedskab. Når vi oplever os truede kæmper, fryser eller flygter vi. Dette sker instinktivt og hurtigt (og tjener et godt formål set med overlevelsesmæssige briller!).

Kuren imod stress

Jeg tror på, at kuren imod stress og indre ubehagstilstande er sammenhørighed med andre betydningsfulde mennesker i vores liv.

Vi mennesker er født til at deltage i hinandens nervesystem, som den gode Daniel Stern (professor i psykologi) skriver det. Det betyder, at vi ikke klarer os uden andre betydningsfulde mennesker i vores liv.

Husker du tv-programmet om Lille Jørn (Er du mors lille dreng?!)? Dette viste med al tydelighed, hvor skadeligt det er IKKE at blive mødt med opmærksomhed på behov, ubetinget kærlighed og ægte interesse.

Det er afgørende for psykisk sund udvikling og trivsel at vi – både børn og voksne – oplever os set, hørt og forsøgt forstået.

Men i et travlt liv, hvor vi synes, at der er så meget, vi skal og vil, så er det første, der ryger altid nærheden til dine nærmeste og til dig selv.

Det at tage sig tiden til at stoppe op og virkeligt nyde et kram. At sidde og glædes over at dine børn leger fordybet i ro. At sidde med en kop kaffe og trække vejret selvom der er 10.000 ting, der skal ordnes.

At se det, der er

Det er som om, at alt det vi vil opnå, og det vi stræber efter blokerer vores sinds øjne, så vi slet ikke kan se, når muligheden for nærhed opstår. Vi lægger simpelthen slet ikke mærke til det, selv om det er lige foran os, fordi vi allerede er videre til det næste.

Og hvis du nu sidder og bliver ramt af en massiv dårlig samvittighed, så kan jeg glæde dig med, at det slet ikke er din egen skyld at din opmærksomhed bliv er fanget af alt muligt – sådan er vores menneskelige sind. Vores hjerne er gearet til at være opmærksom på ting, der kan optimere vores chance for overlevelse og at undgå ting, der kan ødelægge selv samme chance. Det betyder ikke, at du ikke har et ansvar for at gøre noget andet.

Mere nærhed – hvordan ?

Der findes i din hjerne allerede et system, som du bevidst kan søge at aktivere som modpol til drive og trusseler, nemlig det system der kaldes trygheds- og tilfredshedssystemet. Det er dette system, der er aktivt, når du oplever sammenhørighed med andre. Når du oplever at være i ro og have en indre tilfredshed. Når du oplever at være tryg, og du kan give og modtage omsorg.

Men dette system er ofte helt overset i vores hektisk liv, hvor der meget ofte er fokus på præstation og alt det, vi skal opnå. Tænk bare på, hvor omsiggribende “måle-veje-vurdere” kulturen er (børn helt ned i vuggestue alderen bliver vurderede!). Det har sneget sig ind alle steder.

Og det virker nærmest som om, at det eneste, der har en reel betydning i vores samfund er det, der kan måles! 

Min udfordring til mig og måske dig?

Fordi jeg er et menneske, som dig med den samme “lumske” hjerne, der også af og til kaprer mig, så har jeg i den seneste tid bevidst forsøgt at lægge mærke til, de kærlighedserklæringer som kommer min vej, især fra mine nærmeste. Simpelthen for at træne mit sind i at være i en tilstand af indre ro og tilfredshed.

Jeg har besluttet mig for at stoppe og og virkeligt mærke effekten på mit sind og min krop, når f.eks. en af mine piger har sendt en krammer min vej eller lavet en fin tegning eller alle de andre små og store tegn på kærlighed. Og ved du hvad, det bedste er at det virker som om der kommer mere og mere kærlighed min vej….

Jeg tror nu ikke, at kærligheden før var mindre, men jeg lægger simpelthen mere mærke til det nu!

Sine, 5 år har givet mig sit hjerte omkranset af flere hjerter. Kærlighed med kærlighed på!

Så hvis du oplever, at dit liv er alt for fyldt at stress, utilfredshed, angst, irritation, skæld ud og dårlig samvittighed over alt det, du ikke formår, så vil jeg opfordre dig til at tage kuren imod dette, nemlig en bevidst søgen efter sammenhørighed, nærvær og stilstand i øjeblikke, så du faktisk formår, at lægge mærke til al den kærlighed der er lige der, hvor du er.

Prøv at læg mærke til, hvad der sker i din krop og i dine tanker. Hvilke følelser opstår der? Måske du oplever velbehag og tilfredshed? Dejligt, nyd det!

Hindringer for mere nærhed

Det kan også være, at du oplever et ubehag? En ængstelighed, der hurtigt får dig til at føle trang til at flygte? Hvis det er tilfældet, så prøv at hav en nysgerrig og åben holdning til, hvorfor dette sker for dig – at nærhed udløser ængstelighed?

Hvis du oplever et ubehag i forbindelse med nærhed, så kan det betyde, at tryghed er blevet forbundet med noget skræmmende for dig. Måske har du i din opvækst oplevet, at der ikke var megen plads til tryghed, eller at dit liv var præget af uforudsigelighed?

Hvis det er tilfældet, så skal du vide, at det er muligt at generobre en tabt tryghed og dermed udskifte stress, uro og ængstelighed med indre ro og tryghed.

Så prøv at tillad dig selv at mærke nærheden, når den viser sig. Du kan starte med små skridt og gradvist vænne dig til mere og mere nærhed. Prøv at bliv, selvom det føles ubehageligt, og du får trang til at spæne væk.

Er det let af udskifte stress og indre uro med mere nærhed og tryghed? Nej! Det kræver mod og styrke at turde se på alt det smertelige. Er det, det hele værd? JA!

Der er en vej videre til mere nærhed og mindre stress – også for dig!