Hvad styrker et barns selvværd? Del 2/3

20september

Hvad styrker et barns selvværd? Del 2/3

Posted by - Psykolog

Vi ved godt at et solidt selvværd er yderst væsentligt for at have et godt liv.  

Det er jo også derfor, at vi vil gøre alt det bedste, vi kan, for at vores børn får så stærkt et fundament til livet som muligt.  

Måske har du endda selv mærket konsekvensen af at have et skrøbeligt selvværd, og nu er du bange for om dit selvværd smitter negativt af på dit barn?! 

Til sidst i indlægget her, kommer jeg til at svare på spørgsmålet om, hvorvidt du kan give dit barn et højere selvværd end det, du selv opfatter, at du har. 

Nå, men tilbage til, hvad der styrker selvværd.   

Hvad er selvværd?

Selvværd er summen af vores opfattelse af os selv og vores egen værd.  

Så, når jeg oplever, at jeg bliver hørt, set og forsøgt forstået, så vil jeg have en oplevelse af, at jeg er OKAY i dine øjne.  

Det handler om, at vi som mødre bekræfter vores børn i DERES oplevelse (i stedet for at bedømme dem).  

At bekræfte er ikke det samme som at være enig eller tillade.  

Det handler om at give gyldighed til, sådan som den anden (barnet) har det i øjeblikket.  

Selvværd handler om accept af dem, vi er, altså vores egenskaber.  

Det er alt det, vi er, fx vores køn, højde, udseende, hudfarve, temperament, stemme. Alt dette er noget naturgivent eller genetisk, som vi ikke kan gøre så meget for at ændre på.  

Vores egenskaber er det, vi betegner os selv som, fx siger vi: Jeg er glad, jeg er en kvinde, jeg er 1.81 cm høj… 

Selvværd vokser, når vi vandes med nærvær fra den anden.  

Altså; når du som mor bruger tid med dit barn, så vil barnet få en oplevelse af at være værd at bruge tid sammen med og dermed få en fornemmelse af at være OKAY.  

Når du som mor kan være sammen med dit barn, når det udtrykker voldsom vrede og måske kalder dig alle mulige grimme ting.  

Når du viser, at du kan tåle det, og at din kærlighed til barnet ikke rokkes eller rystes, så får dit barn en oplevelse af, at du er den sikre og trygge base.  

Her er det måske vigtigt lige at nævne, at det selvfølgeligt ikke er super OK, at dit barn kalder dig for grimme ting.  

Men husk, at det er et udtryk for, at dit barn nu er i sine følelsers vold og derfor slet ikke har adgang til den rationelle del af hjernen. Dit barn kan med andre ord ikke gøre andet, når det er SÅ vredt.  

Derfor; tag det ikke personligt!  

Det er dit barn, der er blevet kapret af sin Amygdala (en lille kerne i hjernen, der styrer følelser!).  

Så et solidt selvværd bygges af, at du som mor accepterer hele pakke, som dit barn er, OG at du viser, at du synes, at barnet er helt okay, som det er. Også, når barnet ”gør noget dumt” eller kommer i sine følelsers vold.  

For at kunne anerkende og give gyldighed til vores børn, har vi bruge for at kunne mentalisere, som det hedder med et lidt fint ord.  

Når vi mentaliserer, så har vi fokus på indersiden af både os selv og vores børn.  

Vi ved godt, at vi selv har en indre virkelighed, som ikke altid er synlig udenpå.  

Vi har følelser, behov, mål, grunde og tanker.  

Når vi anerkender, så italesætter vi barnets indre virkelighed, eller vi gætter i hvert fald på, hvad barnet har på sin inderside.  

Vi kan gætte på rimeligt kvalificeret vis, fordi vi kender os selv indefra.  

Vi kan ved at mærke os selv sætte os i barnets sted.  

Måske kan vi huske en lignende situation, hvor vi blev meget glad, meget vrede eller meget kede af det.  

En del af os mødre, har ikke lært vores egen inderside at kende igennem vores opvækst. Der har måske slet ikke været plads til, at der var fokus på, at der overhovedet findes en inderside.  

Måske er du vokset op i et hjem, hvor der var fokus på det praktiske?  

Et hjem med en forælder, der var syg eller misbruger?  

Måske havde du en meget selvoptaget mor eller en far, der arbejdede alt for meget?  

For at overleve i et sådant miljø, har vi været nødt til at lukke ned for os selv, simpelthen fordi vi ikke er blevet set og hørt.  

Det er alt for smertefuldt at lukke andre ind i vores indre virkelighed, hvis der er risiko for, at vi bliver negligerede, overhørt eller måske ligefrem latterliggjorte.  

Så derfor lukker vi ned for os selv og vores egne behov.  

Hvis du mærker, at noget vækker genklang i dig, når du læser dette, så er det fantastisk, for så kan du begynde at gøre noget ved det.  

Det er aldrig for sent at lære dig selv at kende indefra igen!  

Så hvis du altid har måttet undertrykke din egen vrede, så vil det med stor sandsynlighed trigge dig, når dit barn lukker sin ufiltrerede vrede ud.  

Lige præcist derfor, skal du tage dig af dig selv, så du kan kende dig selv indefra.  

Når du lærer, at det er okay, at du står ved hele dig, så bliver det bare SÅ meget lettere at rumme dit barn med hele den følelsesmæssige palette.  

Et par eksempler på, hvordan du med ord kan mentalisere, og dermed understøtte dit barns selvværd: 

Du bekræfter og accepterer, når du siger: 

 • ”Jeg kan godt lide at være sammen med dig!” 
 • ”Det gør mig glad, at du gjorde en indsats” 
 • ”Tak” 
 • ”Jeg kan se, at du er glad lige nu” 
 • ”Jeg kan godt høre, hvor vigtigt, det er for dig” 
 • ”Du ser ud som om du er ked af det lige nu” 
 • ”Ok, jeg går ud og kommer tilbage om lidt igen og ser, hvordan du har det (hvis barnet er vredt og beder om plads… Læs: råber: ”Skrid ud af mit værelse”) 
 • ”Åh ja, du vil gerne have en is nu. Det ville være lækkert. Vi skal spise om lidt, så du kan ikke få en is!” 

Det, vi vel overordnet set gerne vil lære vores børn, er at stå ved, hvem de er og være tro mod sig selv og egne værdier, ik?!  

Så nu til spørgsmålet om, hvorvidt du kan give dit barn et højere selvværd end dit eget?  

Det korte svar er JA, selvfølgeligt kan du det.  

Både fordi du ikke er den eneste, der påvirker dit barn (se tidligere skriv), og fordi du kan synes, at dit barn er helt okay og fortjener kærlighed og respekt og samtidigt synes, at du ikke selv fortjener det samme.  

Det er muligt at give den anden anerkendelse og bekræfte det, den anden står i, uden at du anerkender dig selv.  

Du kan sagtens tænke, at den anden (dit barn) har ret til at føle og tænke det de gør, uden at du er så accepterende overfor dig selv.  

Jeg tror, at det hænger meget sammen med graden af vores evne til at reflektere over os selv, og det vi udsender i verden.  

Altså du kan godt dybest inderst inde opleve dig uværdig og have en fornemmelse af, at du er forkert, men ikke vise det så tydeligt til dine omgivelser.  

Det modsatte af selvværd er ikke mindreværd men skam.  

Altså at vi opfatter os som forkerte i vores inderste menneske. Vi er dårlige mennesker. Det er ikke bare det, vi gør, der er skidt, nej det er dem, vi er.  

Når vi skammer os, så er det altid noget, vi har lært at gøre.  

Vi er født med evne til at regulere vores egen adfærd og rette ind efter et fællesskab, når vi ser, at vores adfærd er upassende. Og heldigvis for det.  

Ellers ville verden være et ret skidt sted.  

Og læg mærke til, at jeg skriver adfærd. Ikke dem vi er.  

Så det ligger i skammens natur, at vi ønsker at gemme os eller sider, vi har lært, er uacceptable i os selv væk.  

At vi skammer os over os selv, er jo ikke ligefrem noget, vi skriver højt om på SoMe, vel?  

Skam giver os trang til at rette en kritik imod os selv i håb om, at vi så kan forbedre os og blive bedre mennesker.  

Men selvkritikken gør bare ondt endnu værre.  

Og vi er tilmed i risiko for også at kritisere andre inklusiv vores børn, når vi er fyldt af selvkritik.  

Når du er god til at reflektere, vil du kunne stoppe dig selv, inden selvkritikken flyver ud af din mund. Du er jo dine børns rollemodel i lort & lagkage (godt og skidt!).  

Du vil også kunne bruge din refleksive funktion (som det hedder) til at gætte på, hvad dit barn måske oplever på indersiden.  

Når du går på dit barns inderside med nysgerrighed, så kan du bekræfte det, dit barn oplever, også selv om du ikke synes, så godt om dig selv.  

Og der vil helt sikkert være ting, der er nemmere for dig at gætte på eller føle dig ind i.  

Giver det mening?  

Og måske du mærker en lettelse, fordi du bliver glad over, at det er muligt at styrke dit barns selvværd, også selvom dit eget ikke er så stærkt.  

Det gode er, at du motiveret af dit gode ønske for dit barn, og dets selvværd har den allerstørste motivationsfaktor i fht at få arbejdet med din egen bagage fra din opvækst.  

Når dit barn fortjener et godt og solidt selvværd, så fortjener du det nok også, ik?!  


Ps. Vil du have mere Hjerte-S.A.M.VÆ.R. med dit barn hver dag? Uden at det skal blive endnu en krævende ting på din To-Do liste?

Jeg har gjort det nemt og overskueligt for dig.

Invester i Selvværds-Booster-Pakke, hvor du får:

 • e-bog med 21 sætninger, lille tekst og tilhørende billeder
 • de 21 små billeder med sætningerne, som du kan printe ud i A5 format
 • posters med sætningerne og billeder til de mindre børn i A4 & A3 format
 • posters med sætningerne og billeder til de lidt større børn i A4 & A3 format

Din investering er kun 129 kr.