God psykolog? Om hvornår det er godt at opsøge en psykolog

22september

God psykolog? Om hvornår det er godt at opsøge en psykolog

Posted by - Psykolog

Du er i en situation i dit liv, hvor du oplever, at alt ikke er, som det kunne være. Måske oplever du at sidde fast i en negativ cirkel af skæld ud, dårlig samvittighed og mental udmattelse?

Du har tanker og følelser som genere din livsudfoldelse og som påvirker din livskvalitet i en grad, der hæmmer dig. Du har givetvis forsøgt at få det bedre og at gøre noget for at komme videre, men alligevel lykkes det dig ikke.

God psykolog

Hvad er en god psykolog? Hvornår kan det være godt at opsøge en psykolog?

Dine symptomer kan være:

 • indre uro, forstyrrende tanker, selvkritiske tanker, ængstelighed,
 • nedtrykthed, handlingslammelse, apati
 • vrede, du ikke kan styre
 • du føler, at du kører i ring – at du sidder fast i et mønster der gentager sig.

Du har en oplevelse af ikke at kunne komme fri og få luft.

Det kan også være, at du oplever, at livet kunne indeholde så meget mere – at du ikke får gjort det, du gerne vil. Du får ikke taget de rigtige beslutninger og kan derfor heller ikke handle. Du vil gerne noget andet og mere.

Med den rette hjælp hos en god psykolog kan du opnå en højere livskvalitet, fordi du finder mere sindsro, dvs. du vil opleve et fravær af de forstyrrende tanker, der gør dig urolig og ked af det, måske endda vred.

Men hvordan finder du en god psykolog?

Det kræver mod at se på dig selv og arbejde på din egen udvikling – det er ofte det at opsøge en god psykolog og indlede et forløb, der er det største skridt. Når du har taget det første skridt viser det, at du er klar til at arbejde med dine udfordringer, fordi du ønsker dybere indsigt og mere konstruktive handlemæssige strategier.

Så første skridt er, at du tager kontakt til en god psykolog.

Hvad handler terapi hos en god psykolog egentligt om?

Overordnet set at få det bedre psykisk, men hvad betyder det egentligt, og hvordan får du det bedre?

For mig som psykolog handler terapi om at lindre psykisk lidelse. Det er lidelsefuldt, når dine tanker og følelser styrer rundt med dig, og du ikke formår at stoppe det. Det er lidelsesfuldt at se på sig selv og tænkte kritiske tanker om den, du er og det, du gør.

Vejen til at få det bedre handler for mig om 2 ting, nemlig at erkende, hvad der er på spil og at komme til at se de sammenhænge, der er i symptomerne.  Her kan det være gavnligt at kigge bagud for at se på, hvad du kommer ud af, altså din opvækst og den historie, som du har med dig, fordi den former dine overbevisninger om, hvordan du må og kan være i verden. Det kan også være gavnligt at se på, hvordan dine kropslige reaktioner hænger sammen med dine tanker og følelser, fordi det tilsammen bestemmer, hvordan du handler i verden.

Den anden ting, som terapi omhandler, er at opnå andre og mere konstruktive handlemæssige strategi til at håndtere forskellige problemstillinger, som du møder i livet. Her er der altså et fremadrettet fokus. Ved at se på dine uhensigtsmæssige handlemønstre kan du blive klogere på, hvad der driver dem og på den måde tage små skridt i retning af at gøre noget andet og mere hensigtsmæssigt for din livsudfoldelse.

Første samtales struktur hos mig:

Den første samtale har karakter af at være en afklarende samtale, hvor der sker en forventningsafstemning. Her vil du kunne lære mig bedre at kende og mærke efter, dels om kemien imellem os passer dig, og dels om du får fornemmelsen af, at jeg kan hjælpe dig videre i dit liv.

Jeg vil også fortælle dig om, hvordan jeg tænker, at jeg ud fra det, du gerne vil opnå, kan hjælpe dig og evt. ud fra hvilken teoretisk ramme, vi kan tale.

Mange problemstillinger som stress, depression og angst behandles godt indenfor en kognitiv ramme. Her handler det om at identificere negative automatiske tanker, der hindrer dig i at gøre det, du gerne vil. Tankerne kommer af dybereliggende overbevisninger, som du har om dig selv og verden. Det handler om at ændre dine negative overbevisninger, og dermed komme til at tænke mere realistisk og venligt om dig selv. Det handler også om at komme til at handle anderledes, end du har gjort hidtil. Hvis du f.eks. lider af angst, så handler behandlingen om via strukturerede og nænsomme skridt at gøre det, du frygter – det er det, der kaldes eksponering.

Inden du kommer første gang kan det være godt, at du har tænkt over følgende spørgsmål, men det er ikke krav:

Mål med terapien?

 • Hvilke mål har du med at komme i terapi?
 • Hvad ønsker du for dig selv?
 • Hvad vil du gerne blive bedre til i dit liv?
 • Hvad har du behov for at lære?
 • Hvad vil du gerne forandre hos dig selv?
 • Hvilket liv vil du gerne leve?
 • Hvad bringer dig til samtale lige nu i dit liv?

Har du gået i terapi før?

 • Hvor længe?
 • Dit udbytte?
 • Hvorfor stoppede du?

Afklaring af forventninger til omfang og ønsket resultat:

Endeligt skal vi have afklaret dine forventninger til varighed og resultat af terapien. Det er måske ikke så nemt at sige på forhånd, hvor lang tid terapien skal vare, men vi kan f.eks. aftale, at du kommer 3 gange, hvorefter vi evaluere mht. det videre forløb.

Det afgørende for et succesfuld forløb hos mig som psykolog er, at du føler dig godt hjulpet videre.

Min opgave er at møde dig med tillid og respekt, så du føler dig set, hørt og forstået. Det er min opgave at skabe rammerne for en god relation imellem os, der giver dig tryghed til at kunne åbne op og se på det, der gør ondt.

Der er en vej videre – også for dig!

Ring eller skriv en mail til mig, hvor du kort beskriver din situation. Herefter aftaler vi tid til det første møde.

Tag kontakt og lad mig hjælpe dig godt videre:

ja-jeg-vil-arbejde-paa-min-sindsro-og-livsglaede