Man skal have selvkontrol for at kunne samarbejde.

20september

Man skal have selvkontrol for at kunne samarbejde.

Posted by - Psykolog

man-skal-have-selvkontrol-for-at-kunne-samarbejde

Den anden dag var mit ældste barn (Ditte på 6½ år) lige ved at bryde helt sammen, fordi der ikke var mere leverpostej til frokost. Hun var lige ved at miste sin selvkontrol. Vi var endda på besøg hos nogle venner, vi har.

“Argh… pinligt” tænkte jeg “kan du nu ikke bare rette ind og spise det, der er?!”…. Jeg fik SÅ meget lyst til at sige: “Stop nu… Tag nu bare noget pølse i stedet for”.

Måske du kender til det at få trang til at råbe til dit barn: “Så tag det dog ROLIGT!” (ironien er til at tage og føle på, ik?!).

Når vi som voksne kigger på vores børns adfærd og opførsel, ser vi dem ofte fra vores eget perspektiv. Og jo, udefra set, er det jo ikke en verdenskatastrofe, at der ikke er mere leverpostej, altså set med vores rationelle og fornuftige voksen-øjne. Vi kan komme til at bagatellisere vores børns reaktioner og slå det hen som “noget pjat”. Hvilket i sig selv kan være med til at eskalere situationen, så den ender i en eksplosion.

Dit barn i affekt = ingen selvkontrol

Når dit barn kommer i affekt og får en nedsmeltning, så mister det helt kontrollen over sig selv og sine reaktioner. Dvs. at det som dit barn almindeligvis kan magte, f.eks. at vælge noget andet pålæg end det vante, ikke vil være muligt, når dit barn er i affekt.

Når dit barn er i affekt (altså i det røde felt og ude af sig selv), så kan dit barn ikke tænke og handle, som det plejer. Det vil i langt højere grad handle på impulser. Derfor er det helt essentielt, at vi som forældre ikke forsøger at argumentere (altså appellere til barnets fornuft) med barnets i den situation. Det virker ikke, fordi der er “slukket for fornuften”.

Du kender det måske fra dig selv (og du er jo endda voksen og har meget mere frontallap og mange flere erfaringer og strategier som du kan bruge til at bevare selvkontrollen): du kommer nogle gange til at sige og gøre ting, som du bagefter fortryder bitterligt, når du er i affekt (irriteret, frustreret, vred).

Modellen nedenfor viser, hvordan affekt stiger over tid. Det er, når dit barn når det røde felt af kaos, at det har mistet sin selvkontrol. Her hjælper det altså ikke at skælde ud, hæve stemmen eller tale fornuft.

Affektudbrudsmodellen (1)

I det grønne felt samarbejder de fleste børn godt, fordi de har fuld selvkontrol. I det gule felt kan de fortsat samarbejde, men det bliver gradvist sværere. I det røde felt er barnet i kaos og selvkontrollen er mistet. Selvkontrollen vender gradvist tilbage, når affekten igen falder efter kaos-perioden.

Problemet opstår, når vi som forældre forventer, at vores barn kan samarbejde, når det er i affekt. Det er som modellen viser altså ikke tilfældet, men hvad søren stiller vi så op?

Hvad kan du gøre i situationen?

  1. Prøv at se situationen ud fra dit barns perspektiv: måske du kan genkende følelsen af frustration, hvis der er noget, du som voksen gerne vil have eller gøre, men det ikke er muligt? Se bag om adfærden og se det behov dit barn har. Det er ikke det samme, som at dit barn skal have sit behov opfyldt – du skal altså IKKE køre hen i Brugsen og købe en pakke leverpostej.
  2. Lad dit barn vide, at du har hørt, hvad det gerne vil: Sig f.eks. “Du ville bare så gerne have haft leverpostej. Øv, det må være træls for dig lige nu”.
  3. Få dit barn til at reflektere i stedet for at afkræve lydighed: Det gør du f.eks. når du forklarer, at der altså ikke er mere leverpostej. Dette trin hjælper dit barn til at bevare selvkontrol.
  4. Find en god løsning sammen: Jo ældre dit barn er, jo bedre vil du kunne inddrage barnet i en god løsning på det opståede problem (hvis barnet endnu er i det gule felt). Spørg dit barn, hvad det gerne vil have af det mad, der er på bordet.

Hvis det ikke umiddelbart virker, så BEVAR TÅLMODIGHEDEN, GIV TID og VENT, men kør IKKE ned i Brugsen og hent leverpostej!

Den overordnede pointe er altså ikke, hvordan du som forælder kan kontrollere dit barns adfærd, så det retter ind, men hvordan du kan tilrettelægge situationer, så dit barn bedst muligt kan bevare sin selvkontrol.

I eksemplet med min datter endte det med, at hun spiste en rugbrød med remoulade og ost – skøn kombi 🙂 Men hun spiste det, der var!

Hvis du synes, at det i teorien er super enkelt, men virkeligt en udfordring at få til at spille i praksis, så kan du overveje om min live workshop er noget for dig.

På live workshoppen i Gedved lørdag d. 28/1 kommer vi nemlig til at gå endnu mere i dybden med de gode metoder, der passer ind hjemme hos dig.

Læs mere og vær sikker på at få en plads her:

selvkontrol

Du kan læse, hvad andre har fået ud af at deltage i min workshop her:

http://medhinanden.dk/deltagerne-fortaeller-live-workshop-hjaelp-dit-barn-staerke-foelelser/